Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Projekt "OpenDoors"

Witamy w kwestionariuszu stworzonym w ramach projektu "Open Doors: promowanie włączającej i kompetentnej opieki zdrowotnej dla osób LGBTI"!

Nasza inicjatywa, realizowana przez konsorcjum uczelni wyższych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego służy zebraniu informacji dotyczących doświadczeń, wiedzy, postaw i potrzeb szkoleniowych personelu ochrony zdrowia związanych z problematyką LGBTI. 

Kwestionariusz jest skierowany do osób posiadających wykształcenie medyczne, pielęgniarskie, związane ze zdrowiem psychicznym (w tym psychologiczne) lub pracą socjalną, w tym osób pracujących na uczelniach wyższych. Jego odbiorcami są także osoby posiadające inne wykształcenie, pracujące obecnie w sektorze ochrony zdrowia, a także osoby w wieku powyżej 18 lat, uczące się lub pobierające naukę w szkołach średnich i wyższych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jezeli należysz do jednej z tych grup - prosimy cię o udział w badaniu. 

Badanie jest całkowicie anonimowe, udział w nim zajmie 15-20 minut.

W badaniu używany jest termin LGBTI, odnoszący się do mniejszości seksualnych i płciowych. Skrót ten oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne. Jeżeli masz pytania dotyczące badania, wyślij nam wiadomość na adres research@opendoors-project.eu!